Welkom bij de Regionale Zorgacademie Gooi – Vechtstreek – Almere

Uitdagingen arbeids- en onderwijsmarkt

REGIO GOOI – VECHTSTREEK – ALMERE GAAT SAMEN OP PAD

Zorginstellingen in de Gooi-Vechtstreek-Almere gaan samen op pad om de uitdagingen op de arbeids- en onderwijsmarkt binnen de Zorg aan te pakken.

De kwaliteit en continuïteit van de zorg voor Kwetsbare doelgroepen en Ouderen staat daarbij centraal. De regionale zorgacademie richt zich daarmee in de volle breedte op ZorgProfessionals en medewerkers in de Ouderenzorg.

Met als inzet om te komen tot een regionaal samenwerkingsverband inzake gecombineerd opleiden, leren en ontwikkelen vanuit een praktijkgestuurd leer- en loopbaanconcept binnen de Ouderenzorg.

Aan de hand van een trechterleerplan moet dit gaan resulteren in steeds tijdige, juiste en bovenal flexibele praktijkgestuurde leerroutes die garant staan voor voldoende goed opgeleide ZorgProfessionals en medewerkers in de regio.

ZorgProfessionals en medewerkers die zorg met de juiste kwaliteit en deskundigheid kunnen verlenen aan kwetsbare doelgroepen en ouderen, thuis of in een verpleeghuis binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Meer over het programma RZA-GVA vindt u op deze website.