Zorginstellingen in de Gooi-Vechtstreek-Almere gaan samen de uitdagingen op de arbeids- en onderwijsmarkt binnen de Zorg, in het bijzonder voor Kwetsbare doelgroepen en Ouderen in de Ouderenzorg, oppakken en aanpakken met doorpakken.

In een regionaal samenwerkingsverband d.m.v. gecombineerd opleiden, leren en ontwikkelen vanuit een praktijkgestuurd concept en aan de hand van een trechterleerplan moet dit gaan zorgdragen voor tijdige, juiste en bovenal flexibele praktijkgestuurde opleidingsroutes die garant staan voor goed opgeleide zorgmedewerkers.

Zorgmedewerkers die als ZorgProfessionals zorg van hoge kwaliteit kunnen verlenen aan kwetsbare doelgroepen en ouderen, thuis of in een verpleeghuis binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Binnenkort meer over het programma RZA-GVA via deze website.

Tot snel.