Maak kennis met het programma en het team

PROGRAMMAKERNTEAM

Het traject om te komen tot een regionale Zorg Academie (RZA-GVA) is vormgegeven als programma. Binnen het programma wordt door de penvoerder en de stuurgroep RZA-GVA  in samenspraak met de collegae bestuurders richting gegeven aan de te nemen stappen op weg naar tussen- en eindresultaten.  In het bestuurlijk overleg wordt rekenschap gegeven over de opbrengsten.

PROGRAMMA

Het programma is vormgegeven in vier fasen: voorbereidings- en leervisiefase, leer- en loopbaanplanfase, leerorganisatiefase en implementatiefase. Een programmakernteam draagt zorg voor de uitvoering van het programma met daarbinnen de deeltrajecten rond de bouwstenen voor een regionale Zorg Academie.

BEHEER

De programma-uitvoering wordt ondersteund door een programmakernteam. Dit team draag zorg voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het programmaplan waarbij ook het beheer en de administratie wordt vormgegeven. Het secretariaat van het programma is bereikbaar via telefoon 035 692 45 92 en mail: w.hartman@vivium.nl .

BEGELEIDING

Het visieontwikkelingstraject wordt begeleid door adviesbureau de AscieGroup. Zij bewaken de ontwikkelroute en stippelen de marsroutes uit in dit organisatie- ontwikkelingstraject. Om zo steeds weer een stap verder te komen op weg naar een definitieve richting, inrichting en organisatie van de regionale Zorg Academie.

André Brand
André BrandPenvoerder
Ingrid Tromp
Ingrid TrompProgrammaleider
Nena van der Pas
Nena van der PasProjectleider Opleidingsinhoud
Tineke Harmsen
Tineke HarmsenProjectleider Opleidingsorganisatie
Wilma Hartman
Wilma HartmanProgramma-ondersteuner
Jan Hendriks
Jan HendriksProgrammamanagement
Michael Hebben
Michael HebbenProgrammabegeleiding
0
Organisaties
0
Webinars
0
Bouwstenen
0
Dagen